دکتر قدرت الله ابراهیمی فرانی (متولد 1340- اصفهان) مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه مفید و استادیار د‍پارتمان حقوق است. ایشان كارشناسی «حقوق» را از دانشگاه مفید (1374) - کارشناسی ارشد «حقوق جزا و جرمشناسی» را از دانشگاه مفید (1378) و دكتری «حقوق جزا و جرمشناسی» را از دانشگاه شهید مطهری تهران (1395) اخذ نمودند. همچنین، ایشان از سال 1361 دورس حوزوی را آغاز و از سال 1374 تا کنون در دروس خارج فقه و اصول شرکت می کنند. دکتر ابراهیمی فرانی همچنین سرپرستی معاونت پشتیبانی دانشگاه مفید را نیز بر عهده دارند.

وظایف


1- تسهیل ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی رئیس دانشگاه و پیگیری دستورات و ابلاغات وی؛
2- هدايت و نظارت بر فعاليت‌های ادارات و واحدهای تابعه دفتر رياست؛
3- تدوین پیش‌نویس نامه‌ها و خلاصه نمودن گزارش‌های اداری رسیده جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
4- پيگيری اجراي مصوبات هیأت رئيسه و شورای دانشگاه و ساير جلسات برگزار شده حوزه رياست؛
5- انجام اموری كه بر اساس آیین نامه های دانشگاه بر عهده مدیر کل حوزه ریاست گذاشته ‌شده است یا رئیس دانشگاه بر عهده وی می‌گذارد.

واحدهای تابعه


- اداره روابط عمومی و امور بین الملل
- مرکز فناوری اطلاعات
- اداره انتظامات
- اداره حراست
- اداره حقوقی
- اداره کارگزینی اساتید
- دفتر تهران

مدیر کل حوزه ریاست