انتشارات دانشگاه مفيد در راستاي پيشبرد تحقيقات علمي و پژوهشي، در زمينه‌هاي علوم انساني و اسلامي، آثاري را به بازار نشر عرضه داشته، كه مورد استقبال حوزويان و دانشگاهيان قرار گرفته است. بناي انتشارات بر اين استوار گشته است تا منشورات خود را بر اساس اسلوب علمي، كه عمدتاً دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهي است، منتشر نمايد. كتابهايي كه در اين فهرست پيش چشم پژوهشگران قرار مي‌گيرد، اغلب برخاسته از زحمات اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه مفيد مي‌باشد كه آثار خود را در حوزه معاونت پژوهشي اين دانشگاه، به مرحله نشر رسانده‌اند. انتشارات دانشگاه مفيد افتخار مي‌كند تا آثار علمي و پژوهشي انديشمندان و فرهيختگان ايران‌زمين را در حوزه‌هاي علوم اسلامي و انساني تقديم جامعه علمي كشور نمايد.

محسن ابولفتحی

مدير انتشارات


مجید نسیمی

مسئول دفتر

02532130226