معرفی


كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه مفيد از بدو تاسيس دانشگاه شروع به فعاليت نموده و همواره در مدت زمان فعاليت خود، جهت به­ روزآوري و گسترش خدمات، تلاش‌هاي فراواني نموده است. حاصل اين تلاش‌ها، كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه را تا به حدي ارتقاء داده است كه اين مركز و منابع غني موجود در آن را می‌توان از جمله مراكز نادر و غني كتابخانه‌اي قم و دانشگاه‌هاي ايران دانست. به طوري كه هم اكنون كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه، در ميان كتابخانه هاي دانشگاهي استان قم، اولين كتابخانه از لحاظ تعداد مدارك و اسناد و در ميان كتابخانه هاي دانشگاهي سراسر ايران، چهارمين كتابخانه برتر است. در حقيقت دستيابي به اين مرتبه، حاصل جمع آوري و نگهداري بيش از ۱۰۷۰۰۰ ( يكصدو هفت هزار) عنوان كتاب و نشريه در قالب بيش از ۲۳۷۰۰۰ (دويست و سي و هفت هزار) جلد است.

منابع كتابخانه

كتابخانه دانشگاه داراي بيش از 60000 (شصت هزار) عنوان كتب فارسي و عربي در مجموعه اي شامل 97508 (نود و هفت هزار و پانصد و هشت) جلد و قريب به 46000 (چهل و شش هزار) عنوان منبع به زبان هاي انگليسي، آلماني، روسي، فرانسوي، ایتالیایی و .. (عمدتا انگليسي) است كه اين چهل و شش هزار عنوان در مجموعه اي بيش از 59000 (پنجاه و نه هزار) جلد گردآوري شده است.

محيط كتابخانه و شيوه اداره:

ساختمان كتابخانه در محيطي به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع و در طبقه ۱- (زيرزمين) ساختمان جنوبي دانشگاه داير شده است. كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه مفيد جهت سهولت استفاده و دسترسي آسان مراجعين بصورت قفسه باز اداره مي شود.
كتابخانة دانشگاه مفيد علاوه بر فراهم‌آوري و ایجاد بانك عظيمی از كتب و نشريات، داراي بخش «حفاظت ويژه» نیز مي‌باشد. در واقع اين قسمت شامل منابعي است كه به صلاحديد، از لحاظ موضوعي، نويسنده و نوع و قدمت اثر، به صورت ويژه و در مكاني خاص نگهداری می‌شوند. این منابع براي كمك به محققين و دانش پژوهان محترم در امر تحقیق با تاييد رياست كتابخانه قابل دسترسي است.

کارشناسانمدیر کتابخانه