دفتر مدیریت خدمات آموزشی متصدی تمامی امور آموزشی مربوط به دانشجویان است. در این دفتر چهار کارشناس پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین، امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی و دانش آموختگان زیر نظر مدیر دفتر به فعالیت مشغول اند.
این دفتر به منظور برنامه ریزی كلان ترم تحصیلی با همکاری دپارتمان های آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و استانداردهای آموزشی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، نظارت بر ارائه خدمات آموزشی در هر نيمسال تحصیلی از قبیل انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، صدور برگ تثبیت، امور نظام وظیفه، همچنین آرشیو سازی مستندات آموزشی و تهیه آمارهای آموزشی مورد نیاز، بنا نهاده شده است.
وظایف
1- آماده‌سازی سامانه ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان و نظارت بر فرآیند ثبت نام الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید؛
2- تشكيل پرونده كليه دانشجويان پذيرفته شده و درج مدارك و اسناد رسيده مرتبط با امور ثبت نامی مانند: كارت شركت در آزمون، كارت انتقالی، تأييديه ‏های تحصيلی، معافيت تحصيلی نظام وظيفه، پيگيری جهت رفع نواقص پرونده ثبت نامی دانشجويان و ...؛
3- انجام امور ثبت‌نامی و كنسولی اتباع خارجي در حين تحصيل؛
4- انجام امور نظام وظيفه دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلی؛
5- تنظيم پيش نويس تقويم آموزشی دانشگاه و نهاييیسازی سامانه آموزش جهت انجام امور آموزشی از قبيل انتخاب واحد درسی، حذف و اضافه و حذف اضطراری در هر نيمسال تحصيلی و اطلاع‌رسانی مناسب به دانشجو؛
6- بایگانی سوابق آموزشی دانشجویان و فارغ التحصيلان دانشگاه؛
7- انجام كليه امور اداری دانشجويان انتقالی، تغيير رشته، اخراجی، منصرف از تحصيل، و مشروطی و امور فارغ التحصيل دانشجويان دانشگاه با همكاری دپارتمان ها؛
8- انجام امور مربوط به صدور تأییدیه ها، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی و ریزنمرات در تمام مقاطع تحصيلي؛
9- تأييد و ارائه نامه‌ها و گواهی های مورد نياز دانشجويان از قبيل: نامه كارآموزی، گواهی اشتغال به تحصيل، گواهي ممتازي و نفر اولی، رتبه و معدل و غيره؛
10- اجرای برنامه‌های حفاظتی لازم برای نگهداری از اسناد و مدارک موجود؛
11- انجام امور مربوط به دانش‌آموختگان از قبیل تهیه فهرست و اخذ تأییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه پاسخ استعلامات تأییدیه تحصیلی، ریزنمرات و سایر گواهی‌های مرتبط و امور مربوط به نظام وظیفه دانش‌آموختگان.

روح الله لطیفی

کارشناس پذیرش

02532130348


رضا شیروی

کارشناس ثبت نام و مشمولین

02532130303


محمدعلی نورمحمدی

کارشناس اتباع و امور کنسولی

02532130305


طیبه رضایی راد

کارشناس فارغ التحصیلان

02532130307