متن نمونه میاد اینجا

دانشگاه مفید محل تضارب اندیشه ها


زندگی در مفیددانشگاه مفید می کوشد، «پاي در سنّت و رو به آينده»، به فهم و درك كتاب خدا و سنّت پيامبر اكرم «ص» و اهل بيت شريفش (ع) بپردازد و با پاسخگويي به معضلات و پرسش‌هاي مسلمان امروز، زندگي مؤمنانه‌اي را جستجو كند كه سعادت دنيا و آخرت را تعقيب مي‌كند. اين ويژگي‌ها، معيار و شاخص ارزيابي توفيقات و ناكامي‌هاي ماست. خداي كريم را شاكريم كه در اين مسير، در سه دهه گذشته گام‌هاي بلندي را برداشته‌ايم و البته از ساحت مقدسش به خاطر كوتاهي‌ها و اشتباهات خود طلب عفو داريم و براي توفيق بيشتر، فيض و عنايت حضرتش را مسئلت داريم.
بیشتر بخوانید

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

یادتان باشد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان


متن مثال


بیشتر

رویدادها


همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.

مشاهده تمام رویدادها

شعار دانشگاه مفيد «پاي در سنّت، رو به آينده» يعني بتوانیم از سويی پای در سنّت داشته باشیم، یعنی از میراث گرانبها و ارزشمند اسلامی، از محصولات فاخر و سودمندی که اندیشمندان و دانشمندان مسلمان در طول قرون گذشته پدید آورده¬اند و برتر و بالاتر از همة آن¬ها، از اصل و متن و نصِّ مقدسِ وحي خداوندی به خاتم انبیاء استفاده کنیم و از میراث اهل¬بیت گرانقدرش استفاده کنیم و از سوی دیگر روی¬مان به آينده باشد، به فرداها، به افق¬های باز، به پاسخگویی به نیازهای فردا و به رفع مشکلاتی که جهان انسانیت در اثر بی¬توجهی به دین و معنویت دچار آن شده است و امیدواریم که نه فقط درمانی برای دردهای امّت¬مان و مشکلات جامعه¬مان که نسخه¬ای برای کمک به ساير انسان¬ها بيابيم و به دنياي امروز هم عرضه كنيم.